بازاریابی سبز چیست؟

در انگلیسی عامیانه، بازاریابی سبز به برجسته سازی مزایای زیست محیطی نسبت به محصولات یا خدمات فروشی اشاره دارد.برخی آن را بازاریابی اکولوژی یا بازاریابی زیست محیطی می نامند، و مصرف کنند گان این برندها را با عبارت هایی مثل “ارگانیک” ، “سازگار با اکولوژی”، “قابل بازیافت” یا “پایشی” می شناسند.

مفهوم بازاریابی سبز پس از اثرات ثانویه ناشی از  ضربات منفی انسانی بر سیاره مان به وجود آمد.

مفهوم بازاریابی سبز:

با توجه به پروسه های تجاری برندها، چگونگی تغییر اصول و عرف های برند ها  از درآمد محور به محیط زیست محور قابل مشاهده است.که این اصول کمترین تاثیرممکن را بر محیط زیست دارا می باشند.

اهداف بازاریابی سبز چیست؟

. اجرای شیوه های تجاری پایدار

. نشان دادن مسئولیت اجتماعی

. کاهش هزینه ها (بسته بندی ، حمل و نقل ، مصرف انرژی /آب و غیره.)

در بازاریابی سبز سنتی، برندها محصولات سازگار با محیط زیست عرضه می کنند یا با استفاده از بسته بندی های سازگار با محیط، محصولات متناظری تولید میکنند ویا با امتناع ازآن  محصولاتی قابل بازیافت یا قابل استفاده مجدد ایجاد میکنند، برای کاهش ضایعات محصولاتی را با استفاده از مواد قابل بازیافت طراحی میکنند، فروش محلی را برای کاهش انرژی حمل و نقل انتخاب می کنند و غیره.

به عنوان بخشی از بازاریابی سبز، برندها غالبا در برنامه های بازیافت شرکت میکنند،وسواس بیشتری  نسبت به روش های دفع زباله بخرج میدهند، به جنبش های سبز مختلف می پیوندند، و نیز آموزش دادن به مشتریان خود در زمینه هایی مثل حفاظت از محیط زیست و اهمیت انجام آن را فراموش نمیکنند.

در مدت زمان طولانی تر، برندهای سبز سود بیشتری به دست می آورند و اعتبار قابل اعتماد بودن را برای خود به وجود می آورند.

مشتریان برند های سبزدر صورت عدم وجود مولفه های سبزدر محصولات، آن برند را انتخاب نمی کنند.