ما در پتریکورن به دنبال نشر و ترویج

ارزشهای انسانی و اخلاقی زیر هستیم

بانوان

 • بازاریابی و فروش محصولات با کیفیت با نشان “ساخت بانوی ایرانی”
 • تلاش برای دستیابی به برابری جنسیتی و کاهش خشونت های جنسیتی
 • تلاش برای آموزش و توانمند سازی زنان
 • پرورش و حمایت از زنان کارآفرین و خلاق
 • مشارکت بیشتر زنان در تولید ملی و صادرات
 • معرفی و حفظ ارزش‌ها و میراث فرهنگی با حمایت زنان
 • افزایش مشارکت های اجتماعی
 • تلاش برای ماندگاری بیشتر حمایت های مردمی با اشتغال زایی پایدار
 • دسترسی به آموزش ارزان تر خصوصا برای زنان مناطق محروم
 • کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و ترویج مهاجرت معکوس از طریق اشتغال زایی بومی

محیط زیست

 • بسته بندی با مواد ارگانیک و تجدید پذیر
 • تلاش برای افزایش استفاده از پنبه ارگانیک
 • کاهش میزان انتشار CO2 در عملیات کاری
 • تلاش برای بهبود فرآیند تجدید پذیری در چرخه تولید
 • حمایت از پروژه های بازسازی و بازیافت لباس های قدیمی
 • تلاش در جهت رفاه حیوانات و بهبود محیط رشد و زندگی آنها
 • تلاش برای محدود کردن عوامل شیمیایی مورد استفاده در تولید
 • تامین مواد اولیه طبیعی از تولید کنندگانی که دوستدارمحیط زیست و حیوانات هستند
 • ایجاد و گسترش فرهنگ بازاریابی سبز